Contact Us

Director: Lin Hongwei


Tel: +86-768-2980983


Domestic sales hotline:0086-768-2980783


Fax: +86-768-2980987


Web:Http://www.hengyu-cn.com


E-mail: info@hengyu-cn.com  linhw@pub.chaozhou.gd.cn


Add:SANHENG 1/16,XIALINNAN DEVELOPMENT ZONE,GUBANTOU,FENGXI,CHAOZHOU,GUANGDONG,CHINA.


© 2020 CHAOZHOU DENGPU CERAMICS CO.,LTD.  |  ICP Prepared No.:粤ICP备19151173号【Technical Support:亚商网